Friday, July 4, 2014

011


ഹരേമുരാരേ തേടിയലഞ്ഞു ഞാൻ
ദ്വാരക തന്നിലാകെ
ഗോപീഹൃദയ വിഹാരിയാം
കാറൊളി വർണ്ണനെ കാണുവാനായ്
കാട്ടു കടമ്പുകൾ
കളിയാക്കി ചിരിച്ചെന്റെ
കരളിലെ കദനം ഏറ്റുന്നു കണ്ണാ
ഇനി വരില്ലേ നീ ഒരു മാത്രയെങ്കിലും
ഈ തുളസീ ദളം മാറിലണിയുകില്ലേ..
............................കൃഷ്ണപ്രിയ 
കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾക്കും കൃഷ്ണഗീതങ്ങൾക്കും

    https://www.facebook.com/Krsnadhanuss 

No comments:

Post a Comment