Friday, July 4, 2014

016

ദ്വാപരയുഗത്തിലെ ഗോപകുമാരൻ
ഈ ഗോലോകമാകെ നിറഞ്ഞവനവൻ
ഗോപീഹൃദയങ്ങൾ നറുംവെണ്ണപോലുരുക്കീ
തൃക്കയ്യിൽ ചേർത്തു പിടിക്കുന്നവൻ
നന്ദനന്ദനൻ കാറൊളി വർണ്ണൻ
രാധാ റാണിതൻ ഹൃദയേശ്വരൻ
..........................................കൃഷ്ണപ്രിയ 


കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾക്കും കൃഷ്ണഗീതങ്ങൾക്കും

   https://www.facebook.com/Krsnadhanuss 


No comments:

Post a Comment