Friday, July 4, 2014

019

ഗോക്കളെമേക്കുന്ന ഗോകുലബാലനു
ഗോപീ ഹൃദയങ്ങളേറെയിഷ്ടം
നൽവെണ്ണ പോലെ കട്ടു തിന്നൂ സദാ
കണ്ണനീ ഗോലോകവാസീ ഹൃദയങ്ങൾ
കണ്ണനെ കണ്ടിടായ്കിലോ ഉരുകുന്നീ
മാനവഹൃദയങ്ങൾ തൃക്കൈ വെണ്ണ പോലെ
................................കൃഷ്ണപ്രിയ 


കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾക്കും കൃഷ്ണഗീതങ്ങൾക്കും
   https://www.facebook.com/Krsnadhanuss


No comments:

Post a Comment