Friday, July 4, 2014

012

ഒരു നൂറുപീലിക്കണ്ണുകൾ
വേണമെൻ കണ്ണനെ കാണുവാൻ
കണ്ണിനും കണ്ണായ പുണ്യത്തെ കാണുവാൻ
കൊതിതീരെ നോക്കി നോക്കിയെൻ
കണ്ണനെ കണികണ്ടുണർന്നീടാനായ്
ഒരു നൂറു പീലികണ്ണുകളെൻ
കണ്ണുകളായി ചേർത്തുവെച്ചീടണം
..............................കൃഷ്ണപ്രിയ 


കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾക്കും കൃഷ്ണഗീതങ്ങൾക്കും

   https://www.facebook.com/Krsnadhanuss 


No comments:

Post a Comment