Friday, July 4, 2014

017

കളവേണു നാദം ചൊരിഞ്ഞും
കളിയായി നോക്കി ചിരിച്ചും
ഹൃദയത്തിൽ പ്രണയം മാരിയായ്‌ പെയ്യിച്ചും-
ഗോപകുമാരൻ ഗുരുപവനപുരേശൻ
ഓരോ ഹൃദയവും ശ്രീകോവിലാക്കുന്ന പുണ്യം
..........................കൃഷ്ണപ്രിയ 


കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾക്കും കൃഷ്ണഗീതങ്ങൾക്കും
   https://www.facebook.com/Krsnadhanuss


No comments:

Post a Comment