Friday, July 4, 2014

015

അമ്പാടി തന്നിലെ ഉണ്ണിയല്ലേ
സർവ ജനത്തിനും കണ്ണിലുണ്ണിയല്ലേ
കാലികൾ മേച്ചു നടക്കയല്ലേ
കാലി ചെറുക്കനെന്നെല്ലാരും കൊഞ്ചുകയല്ലേ
കാളിന്ദീ തീരത്ത് നിൽക്കയല്ലേ
കയ്യിൽ പൊന്നു പുല്ലാംകുഴൽ ചന്തമില്ലേ
കണ്ണാ എന്നേവരും വിളിക്കയല്ലേ
എന്റെ അമ്പാടി പൂന്തിങ്കൾ ചിരിക്കയല്ലേ
കള്ളച്ചിരി കൊണ്ടെൻ വേദനമായ്ക്കുകല്ലേ
................................................കൃഷ്ണപ്രിയ 


കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾക്കും കൃഷ്ണഗീതങ്ങൾക്കും

   https://www.facebook.com/Krsnadhanuss 


No comments:

Post a Comment