Wednesday, December 18, 2013

006


കാലുകൾകൊണ്ടു താഡിച്ചൂ
കാളിയദർപ്പം ശമിപ്പിച്ചു കണ്ണൻ
കാലികൾമേച്ചു നടന്നൂ കള്ളൻ
കോലക്കുഴലും വിളിച്ചു
കണ്ണിന്നു പൊൻകണിയായീ കണ്ണൻ
ഗോകുലമെങ്ങും നിറഞ്ഞു
ഗോലോക വാസികൾക്കുള്ളം കുളിർത്തു

കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾക്കും കൃഷ്ണഗീതങ്ങൾക്കും 

https://www.facebook.com/Krsnadhanuss

No comments:

Post a Comment