Wednesday, December 18, 2013

009ഗോപീ ഹൃദയങ്ങൾ കട്ടുഭുജിക്കുന്ന-
ഗോപകുമാരാ ഗോപാലകാ
കുറുമ്പുകൾകാട്ടി ഗോകുലമൊക്കെയും -
ഓടി നടക്കുന്ന മേഘവർണ്ണാ
ഒന്നെടുത്തോമനിക്കുവാനെന്നുമെന്നും-
ഗോപീഹൃദയേ മാത്സര്യമേറ്റുന്ന കണ്ണാ
ഉണ്ണിക്കണ്ണാ എന്നെന്നും ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടീ
കൃഷ്ണപ്രിയ നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന കാരുണ്യരൂപാ
നീയല്ലാതില്ലൊരു സുഖവും,സന്തോഷവും ...
ഈ സംസാര സാഗരം നീന്തിടുമ്പോൾ
................................കൃഷ്ണപ്രിയ
കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾക്കും കൃഷ്ണഗീതങ്ങൾക്കും 
    https://www.facebook.com/Krsnadhanuss 

No comments:

Post a Comment