Wednesday, December 18, 2013

001

  
എന്തു മധുരമെൻ കണ്ണാ
എൻ കണ്ണിന്നു പീയൂഷമാം
നിൻ പുഞ്ചിരി നുകർന്നിരിക്കുമ്പോൾ
എന്തെന്തു സുകൃതം കണ്ണാ
എൻ കൂട്ടിന്നു നീയുമുണ്ടെന്നറിയുമ്പോൾ
എത്രയോ ജന്മത്തിൻ പുണ്യമെൻ കണ്ണാ
എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നെ പതിപ്പിച്ചുവെച്ചതും
................................കൃഷ്ണപ്രിയ

കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾക്കും കൃഷ്ണഗീതങ്ങൾക്കും

https://www.facebook.com/Krsnadhanuss

No comments:

Post a Comment