Wednesday, December 18, 2013

003


തിരുനാമമെന്നുള്ളിൽ ദീപമായ് തെളിയേണം
കരമിന്നു കൂപ്പി ഞാൻ നില്ക്കുന്ന നേരം
നാരായണ എന്ന നാമമായ് മാറേണം
തിരുനട തുറക്കുവാൻ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ
എന മനമൊരു തുളസീദളമായ് മാറേണം
തിരുവടി മലരിണ ചുംബിച്ചുറങ്ങുവാൻ
.....................................കൃഷ്ണപ്രിയ
കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾക്കും കൃഷ്ണഗീതങ്ങൾക്കും 

https://www.facebook.com/Krsnadhanuss

No comments:

Post a Comment