Wednesday, December 18, 2013

008


അമ്പാടി പൈക്കൾ അകിടു ചുരത്തുന്നു
അംബുജലോചനൻ കുഴൽ വിളിക്കുമ്പോൾ
ഗോപീ ഹൃദയങ്ങൾ സ്നേഹം ചുരത്തുന്നു
മേഘവർണ്ണന്റെ സ്മരണയിൽ ഓരോ നിമിഷവും
മരതകം വേണ്ടാ മനം മയക്കും പട്ടുടയാട വേണ്ട
പട്ടു കോണകവും പൊന്നു പുല്ലാങ്കുഴലും മതി
ആ തിരുവുടലിന്റെ സ്മരണയതൊന്നെ മതി
എൻ ഹൃദയം ചുരത്തുന്നു പ്രണയാമൃതം
.......................കൃഷ്ണ
പ്രിയ
കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾക്കും കൃഷ്ണഗീതങ്ങൾക്കും 

  https://www.facebook.com/Krsnadhanuss 

No comments:

Post a Comment